(Handelsbetingelser følger på dansk nedenfor)

 

TERMS AND CONDITIONS

The terms and conditions as stated below regulate the use of the online store localised on web address www.popcph.com. The language for the site and communication is English.

 

SHIPPING

Denmark: Always Free shipping.

Germany: Always Free shipping.

Sweden: Always Free shipping.

EU: 9 EUR or free shipping for orders on 139 EUR and above. 

UK: 9 GBP or free shipping for orders on 139 GBP and above. 

International: 19 EUR or free shipping for orders on 199 EUR and above. 

We strive to ship all orders the same business day if orders are placed before 13:00. Packages for Denmark will be delivered within 1-2 days and packages for most EU countries will be delivered within 2-7 days. We cannot be held responsible for any delays. 


COMPANY DETAILS

POPcph ApS, Møntergade 5, 1116 Copenhagen K, Denmark. VAT DK30355385. Established 2007.


BUYING

In connection with the purchase of goods you must fill your personal information. Once your order is completed you will receive an order confirmation by e-mail. As soon as your order is packaged you will receive an invoice with your tracking number. All prices are inclusive VAT and other taxes. Our terms and conditions are in accordance with Danish law. If you have additional questions about purchasing items from us you can always contact us by writing to shop@popcph.com.

 

ORDERING

Find the item you desire, choose colour and size and click "add to basket". Your product is now visual in your shopping bag, which is located in the top right corner. Click “Checkout” to finalize your order and follow the directions step by step. Your order confirmation will be sent to you by email. We advise you to check that all details in the order confirmation are as requested.

 

EXCHANGES & RETURNS

Within 14 days from the delivery of your items you may request to exchange or return one or more of your purchased items. You must return the items to the below address in mint condition with the original packaging fully intact and the original labels still attached to each product. You must also return the original invoice with reason for return or exchange. We will not compensate for returned packages lost in the return shipping. Any shipping charges that may be incurred when returning the products are at your own cost. Refunds for returned products will be made as soon as possible and no later than 30 days. The refund will be made to the card used for the order in question. Please note that additional duties, taxes or any additional charges you may have will not be refunded. In the case of an exchange, we will not add additional charges for shipping of the new item(s). 

POPcph ApS, Møntergade 5, 1116 Copenhagen K, Denmark


PRIVACY

We follow all guidelines and regulations required by the Consumer Protection Agency. We record your personal information for the purpose of delivering goods to you, and to keep in touch with you regarding your order.

 

PAYMENT

You can pay with all usual cards such as VISA, Euro/Mastercard, American Express, JPC, Maestro and VISA Electron. The full payment is only charged once your items have been dispatched. All prices are stated in DKK unless otherwise selected and include 25% Danish VAT. Customers outside of the European Union will have the VAT charge removed in the checkout process.

 

SECURITYWe are working in collaboration with PBS and E-pay and we have secured the sensitive data transported over the network in connection with the purchase, using SSL (Secure Socket Layer) encryption. The data you submit in connection with purchases paid with cards are encrypted (SSL) and can only be read PBS. Neither us, nor any third party have the opportunity to view the data exchanged on the purchase.

 

CLAIMS

You always have 2 years right of claim. We will repair, replace, refund or offer you a reduction in price, depending on the specific situation, on condition that the claim is justified and that the deficiency is not caused by a misuse of the product or other injurious behavior. Kindly provide us with a detailed description of the claim when you return the product.

 

DISCLAIMER

Our ambition is for the site to always be up and running and that all the items shown are available at the time you place your order. In the event that the items you have ordered are no longer available you will be contacted by e-mail shortly after placing your order. The site may contain typographical errors or incorrect pricing. We reserve the right to correct any errors or typos including after an order has been submitted. Due to the colour settings of your computer, the colours of the items shown may differ from the actual colours. We cannot be held responsible for any such discrepancy and we apologize for any inconvenience. 

 

COOKIES

We use cookies in order to optimize the site and its functionality, thus making your visit as easy as possible. The cookie identifies your computer and allows the site to remember your personal settings. The site will not operate properly if cookies are disabled in your browser.

 

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions please contact the customer service at shop@popcph.com

 

COPYRIGHT

All content on POPcph.com including texts, images, etc. are protected by copyright law. Copying or other use of content must only be done so, if approved in writing. Unauthorized use of content will lead to prosecution.

 

//

 

HANDELSBETINGELSER

De vilkår og betingelser som er angivet nedenfor regulerer brugen af online butikken lokaliseret på internetadressen www.popcph.com. Sproget for siden og kommunikationen er engelsk.

 

FRAGT & LEVERING

Danmark: Altid fri fragt..

Tyskland: Altid fri fragt.

Sverige: Altid fri fragt.

EU: 9 EUR eller gratis fragt fra 139 EUR.

UK: 9 GBP eller gratis fragt fra 139 GBP.

Resten af verden: 19 EUR eller gratis fragt fra 199 EUR. 

Vi bestræber os på at sende alle ordrer samme bankdag hvis ordrerne afgives før 13:00. Pakker til Danmark vil blive leveret i løbet af 1-2 dage og pakker til de fleste EU-lande vil blive leveret indenfor 2-7 dage. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser.

 

FIRMA DETALJER

POPcph ApS, Møntergade 5, 1116 København K, Danmark. VAT DK30355385. Etableret 2007.

 

KØB

I forbindelse med køb af varer, skal du udfylde dine personlige oplysninger. Når din bestilling er gennemført vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail. Så snart din ordre er pakket, vil du modtage en faktura med dit tracking nummer. Alle priser er inklusiv moms og andre afgifter. Vores vilkår og betingelser er i overensstemmelse med dansk ret. Hvis du har yderligere spørgsmål om køb af varer fra os, kan du altid kontakte os ved at skrive til shop@popcph.com.

 

BESTILLING

Find den varer du ønsker, vælg farve og størrelse og klik på "MY BASKET". Dit produkt er nu synligt i din indkøbskurv, som er placeret i øverste højre hjørne. Klik på "PROCEED TO CHECKOUT" for at afslutte din ordre og følg anvisningerne trin for trin. Din ordrebekræftelse vil blive sendt til dig via e-mail. Vi anbefaler, at du tjekker, at alle detaljer i ordrebekræftelsen er som anmodet.


FORTRYDELSESRET OG OMBYTNING

Inden 14 dage efter levering af dine varer, kan du ombytte eller returnere en eller flere af dine købte varer. Du skal returnere varen til nedenstående adresse i original stand, med original emballage og med de ​​originale etiketter stadig fastgjort til hvert produkt. Du skal også returnere den originale faktura med årsagen til returneringen eller ombytningen. Vi kompenserer ikke for returnerede pakker tabt i fragten. Eventuelle forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af produkter er for egen regning. Tilbagebetalingen for returvarer vil blive foretaget hurtigst muligt og ikke senere end 30 dage. Tilbagebetalingen vil ske til det kort, der blev brugt til køb af den pågældende ordre. Bemærk at yderligere afgifter, skatter eller eventuelle ekstra gebyrer du måtte have, ikke vil blive refunderet. I tilfælde af ombytning vil vi ikke tilføje yderligere gebyrer for forsendelse af den nye vare.

POPcph ApS, Møntergade 5, 1116 København K, Danmark.

 

SIKKERHED

Vi følger alle retningslinjer og regler fremsat af forbrugerombudsmanden. Vi registrerer dine personlige oplysninger med henblik på levering af varer og til, at eventuelt at kunne kontakte dig i forbindelse din ordre.

 

BETALING

Du kan betale med alle almindelige kort såsom Visa, Euro / Mastercard, American Express, JPC, Maestro og Visa Electron. Betalingen bliver først opkrævet, når dine varer er afsendt. Alle priser er angivet i danske kroner, medmindre andet er valgt, og inkluderer 25% dansk moms. Kunder uden for Den Europæiske Union får momsen fjernet i ”Kassen”.

 

SIKKERHED

Vi samarbejder med PBS og E-pay og vi har sikret de følsomme data, der transporteres via nettet i forbindelse med køb, ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) kryptering. De data du sender i forbindelse med køb betalt med kort er krypterede (SSL), og kan kun læses PBS. Hverken vi eller nogen tredjepart har mulighed for at se de data der udveksles ved køb.

 

REKLAMATIONSRET

Du har altid 2 års reklamationsret. Vi vil reparere, udskifte, refundere eller tilbyde dig en reduktion i prisen, afhængig af den konkrete situation, på betingelse af at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er forårsaget af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Venligst giv os en detaljeret beskrivelse af reklamationen, når du returnerer varen.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vores ambition er at webshoppen altid er oppe at køre, og at alle de viste artikler er tilgængelige på det tidspunkt du afgiver din bestilling. I tilfælde af, at de varer, du har bestilt, ikke længere tilgængelige vil du blive kontaktet via e-mail kort tid efter du har afgivet din ordre. Webstedet kan indeholde typografiske fejl eller forkert prissætning. Vi forbeholder os ret til, at rette eventuelle fejl eller slåfejl, herunder også efter at en ordre er blevet afgivet. På grund af farveindstillingerne på din computer, kan farverne på de viste elementer afvige fra de faktiske farver. Vi kan ikke holdes ansvarlig for en sådan uoverensstemmelse og vi beklager en eventuel ulejlighed.

 

COOKIES

Vi bruger cookies for at optimere sitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Cookien identificerer din computer og tillader, at siden husker dine personlige indstillinger. Sitet vil ikke fungere korrekt, hvis cookies er deaktiveret i din browser.

 

KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte kundeservice på shop@popcph.com

 

OPHAVSRET

Alt indhold på POPcph.com, herunder tekster, billeder osv. er beskyttet af loven om ophavsret. Kopiering eller anden udnyttelse af indholdet må kun blive gjort, hvis det er godkendt skriftligt. Uautoriseret brug af indhold vil føre til retsforfølgelse.

 

  • {{country_name}}
  • EUROPE

    ASIA PACIFIC

    AMERICA

    ×

    Sign up to recieve news about POPcph's parties, collections & sales.